Jump to content

Eric-bc-love
 Share

Recommended Posts

Untitled39-02.jpeg

: چالش کنو سینگل

بیشترین تعداد از ضرایب زیر را در بازی کنو سینگل کسب کنید وامتیازتان را تکمیل کنید. هر ضریبی که گرفته می شود 1 امتیاز برای شما ثبت می شود و حداکثر 20 امتیاز به حساب می آید

: لیست ضرایب خواسته شده

| 5.10x | 11x | 17x | 26x | 30x | 56x | 63x | 81.5x | 100x | 180x | 250x | 270x | 350x | 450x | 500x | 600x | 710x | 800x | 900x - 1000x |

        ──── ── ── ────

 : شرایط چالش 
 حداقل پایه شرط : مینیموم تمامی ارزها به جز جی بی و بی بی-
حداقل سطح کاربر : تمامی لول ها-

 : نکات مهم 
 هر کاربر برای هر ضریب مجاز به ارسال فقط 1 شات اسکرین می باشد .
 از ارسال شاتهای اضافی و قدیمی برای یک ضریب ، خودداری کنید .
 ارسال لینک شرط به همراه شات اسکرین الزامی می باشد .
 ادیت ریپلای ها مجاز می باشد .

 

 پی . نوشت : در صورت تساوی امتیازات ، بازیکنی که پایه شرط بالاترین ضریب ارسالی اش بیشتر باشد (از نظر دلاری) برنده خواهد بود . اگر در میزان و تعداد ضریب ها مساوی باشد، کسی که اولین شرط خود را زودتر ارسال یا ویرایش کرده است در رتبه بندی بالاتر در نظر گرفته می شود . حداقل امتیاز برای پذیرش ، 5 امتیاز می باشد . امتیازهای کمتر از آن بررسی نخواهند شد

         ═══════ ◦ ★ ◦ ═══════

جوایز
نفر اول : برنده 50 دلار
نفر دوم : برنده 25 دلار
نفر سوم : برنده 15 دلار
نفرات چهارم تا هفتم : نفری 3 دلار

نفرات هشتم تا پانزدهم : نفری 1 دلار

زمان پایان چالش :  دوشنبه 27 تیر / 18 ژولای
ساعت
12:00 ظهر

نکته بسیار مهم : دوستان دقت کنید از آخرین صفحه ( که قبل از اشتراک در چتروم دیده می شود ) شات گرفته و در انجمن ارسال کنید . لطفا مطابق نمونه ارسالی عمل کنید 

لینک شرط : https://bc.game/sd/?sd=10OPQGGIFCUJO3

Screenshot_2022-07-14-21-18-33-1.png

موفق و پرسود باشید ❤💸

Edited by Eric-bc-love
Link to comment
Share on other sites

https://bc.game/sd/?sd=10OPU8CWJMJPJN

 

Screenshot_20220714-222805.png

Edited by MooonaM
Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

😋😋

5.10x https://bc.game/sd/?sd=10OU3EF7KK3VGZ177A0B0D-FB8F-4518-91A6-45E4AA46DDDA.jpeg.67b1e1bea249c0a5952e9b81519ed261.jpeg

11x https://bc.game/sd/?sd=10OU3RV0HL982B6346B53F-0A20-4E35-A1C2-384B6F6F153F.thumb.jpeg.a732297c926e914bfc010d74f4cafb83.jpeg

17x

26x https://bc.game/sd/?sd=10OU4W5S9HST1VAC7A5BB5-414A-4447-9F9C-F75527186391.thumb.jpeg.7c186970f6d208611625ee76b9d753eb.jpeg

30x https://bc.game/sd/?sd=10OU5HIQN7ISCZCF787884-8FC5-4F54-93DF-EB0276842C51.thumb.jpeg.80a9920252c81dbc483297f2aa011e7d.jpeg

56x https://bc.game/sd/?sd=10OUFQCHXJV7KJ907A54BA-FCF1-4C0D-B004-7395D180D9CD.thumb.jpeg.f7b4694c37ae34d9103a8832b38bb7fb.jpeg

63x

81.5x https://bc.game/sd/?sd=10OU4N2K7L2HHV6DE825A7-706D-44DB-9DAE-BACEE28D096F.thumb.jpeg.ad21a11c994d5f7d387776ebe2c7fd14.jpeg

100x https://bc.game/sd/?sd=10OUGV0BINOO43E1D9AAC5-4F4C-4350-8426-53E9EBF2CF04.thumb.jpeg.d1f0932ef9178d26407f16d94896bfd2.jpeg

180x

250x

270x

350x

450x

500x

600x

710x

800x

900x

1000x

2022x

        ────  ──  ──  ────

Edited by Koroosh
🦔
Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

 https://bc.game/sd/?sd=10OSAACTZTCMQB

Screenshot_20220715_220025_com.android.chrome.jpg

https://bc.game/sd/?sd=10OSB9PSV6311V

Screenshot_20220715_221614_com.android.chrome.thumb.jpg.eff5b17a01f2f5a88b2e5fce153b457e.jpg

https://bc.game/sd/?sd=10OSGNHOMDGG0J

Screenshot_20220715_234311_com.android.chrome.jpg

Edited by alikenji
https://bc.game/sd/?sd=10OSGNHOMDGG0J
Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...